Severochema Toluen 4 l

Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čistící vlastnosti. Je speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování). Toluen se použí... více
Běžná cena: 246.5  (-15%)
174.13 Kč bez DPH
dnů:2
210.7 Kč
ks
Vyberte si zvýhodněné balení
Množstevní slevy
Kód: 63497
EAN: 8595009240325
Značka: Toluen
Popis a parametry
Použití
Složení
Důležité upozornění
Recenze (0)
Ke stažení

Severochema Toluen 4 l

Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čistící vlastnosti.

  • Je speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování).
  • Toluen se používá jako rozpouštědlo v průmyslu (náhrada za toxičtější benzen).
  • Slouží jako rozpouštědlo v barvách, nátěrech, syntetických vůních, lepidlech, inkoustech a čistících prostředcích.

Při vdechování je zdraví škodlivý.

!!!Prodej Toluenu musí být s vyhláškou č. 284/2006 !!!

ParametryPorovnání
Výrobce
Severochema
Hořlavé
Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Balení
1
  • Výrobek se aplikuje dle návodu.
  • Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření pro práci s hořlavinami a s látkou manipulovat v dobře větraném prostoru.
  • Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

Toluene, index č. 601-021-00-3

Hustota produktu: 0,85 - 0,87g/cm3
Obsah celkového organického uhlíku: 0,92 kg/kg

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti! Přípravek není určen jako připravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel. Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele jako rozpouštědlo, ředidlo a pro čištění. Výrobek nesmí být použit pro jiné než stanovené účely. UN 1294

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy - Zákaz kouření. Nevdechujte páry, aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, osprchujte. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze snadňující dýchání.

Produkt zatím nehodnocen
Bezpečnostní list
Související produkty

Severochema Toluen 4 l

Email, na který Vám přijde odpověď
Zadejte kontaktní telefon
Vaše přání, alespoň 3 znaků
Hlídání produktu
Zadejte podmínky a email, na který chcete poslat zprávu při splnění těchto podmínek
Naposledy navštívené
Ing. Josef Chmelař
Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká republika
IČO: 18201130
DIČ: CZ531123159